top of page

KRISTINEBERGS
BÅTKLUBB - KBK

  • Kristinebergs Båtklubb

Kristinebergs Båtklubb är en förening för motorbåtsentusiaster i Stockholm. Klubben främjar båtliv och kamratskap genom att anordna gemensamma aktiviteter. KBK är ansluten till Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF) och därigenom till Svenska Båtunionen (SBU). Klubben, som bildades 1924, har en lång tradition och är samtidigt öppen för förnyelse för att anpassas till båtlivets utveckling.

Inom KBK arbetar vi för att främja kamratskapet och det gemensamma arbetet för klubben. Det gemensamma arbetet är en förutsättning för att minimera kostnaderna och borgar för demokratiskt inflytande i klubben. Medlemmar ordnar och underhåller genom gemensamt arbete båtplats/hamnplats och uppläggningsplats för medlemmarnas båtar, samt sköter om klubbholmen som klubben äger. Alla medlemmar med båtplatsavtal utför årligt medlemsarbete samt nattvakter. Detta gör vi för att sänka våra utgifter och på så vis även få ett lägre pris för båtplatsen. Medlemmarna sköter också själva, under ledning av klubbens slipförmän, sjösättning och upptagning.

Klubbens båthamn har goda kommunikationer och ligger i Fredhällsviken med ett skyddat läge mellan Kristineberg och Fredhäll på Kungsholmen i Stockholm. Båtvarvet ligger i Ulvsundaviken (Traneberg) i Bromma. Klubbholmen är belägen i Mälaren.

Skicka din medlemskapsansökan nedan för att ansöka om båtplats.

bottom of page