top of page

KRISTINEBERGS
BÅTKLUBB - KBK

 • Instagram
 • Startsida

Kristinebergs Båtklubbs vintervarvsområde invid Ulvsundaviken i Bromma anlades redan 1936 och omfattar bryggor, slip med slipvagn samt täckta uppläggningsskjul för vinterförvaring av motorbåtar. Skjulen började byggas på 1950-talet då en framsynt generation beslöt att uppföra permanenta, garageliknande skjul, där båtarna kan förvaras under tak över vintern. På varvsområdet finns också en raststuga, ett vinterbonat toalettrum och en miljöstation för omhändertagande av miljöfarligt avfall.

Ulvsundaviken är tätt kantad av fritidsbåtsklubbar, varav Kristinebergs Båtklubb är den enda i sällskapet som enbart består av motorbåtar.

Följande klubbar går att finna i området invid Unlvsundaviken:

 • Kristinebergs Båtklubb (KBK)

 • Stockholms Segelklubb (SSK)

 • Tranebergs Segelsällskap (TSS)

 • Johnnesfreds Båtklubb (JBK)

 • Rörstrands Båtklubb (RBK)

 • Minnebergs Båtklubb

 • Ulvsunda Båtsällskap (UBS)

 • Margretelunds Båtsällskap (MBS)

 • Bromma Båtsällskap

 • Motorbåtsklubben Tre Kronor

bottom of page