top of page

KRISTINEBERGS
BÅTKLUBB - KBK

  • Instagram
  • Startsida

Hamnen i Fredhällsviken härstammar liksom Krisitnebergs Båtklubb från en brygga som fanns på samma plats i mitten av 1920-talet. Än i dag diskuteras det om huruvida Kristinebergs Båtklubb har sin hamn i Fredhäll eller Kristineberg. Var gränsen mellan de två stadsdelarna på Kungsholmen går är svårt att fastställa ordentligt. Men då klubben har anor som sträcker sig längre tillbaka än båda stadsdelarna Kristineberg och Fredhäll låter vi denna gränsindelning vara osagd.


Den nya Tranebergsbron ledde till omfattande förändringar och hamnen hade i stort sett samma utseende från 1935 till 1999. Sedan byggdes Tranebergsbron om och utökades med ett tredje brospann. Detta resulterade i att Kristinebergs Båtklubbs hamn fick ett förändrat utseende.
 

Hamnen består av en fast träbrygga, samt sex flytpontoner med bomplatser. Totalt finns det båtplatser för drygt 80-talet båtar vid bryggorna. På det inhägnade hamnområdet finns klubbhus med toalett, samt vaktstuga. Hamnen har nattvakt varje natt under sommarhalvåret och på bryggorna finns tillgång till färskvatten, el och belysning.

bottom of page