top of page

KRISTINEBERGS
BÅTKLUBB - KBK

  • Instagram
  • Startsida

Kristinebergs Båtklubbs klubbholme heter Skansholmen och är belägen i Lövstafjärden (Mälaren). Kristinebergs Båtklubb är markägare sedan mitten av 1900-talet. Ön är ett naturreservat sedan 1974 och är 2 hektar till ytan. Klubben har för sin verksamhet fått tillstånd att uppföra dansbana, torrtoa, redskapsbod, bastu, samt en hamn med bryggor. Observera att dessa anläggningar sedan ett par år endast är till för klubbens medlemmar, efter problem med stökiga gäster.

För att skydda Skansholmens naturreservat finns regler som måste följas. I reservatet är det bland annat förbjudet att;

  • förstöra eller skada fasta naturföremål

  • plocka blommor och skada markvegetationen

  • medvetet störa djurlivet

  • ha okopplad hund eller katt

  • elda annat än på anvisad plats

  • föra oljud så att det stör andra

I egenskap av markägare får Kristinebergs Båtklubbs medlemmar avhysa obehöriga gäster i enlighet med Allemansrätten.

bottom of page