Varvet

varvet1KBKs vintervarvsområde i Margretelund, invid Ulvsundaviken, började anläggas 1936, och omfattar två bryggor, slip med slipvagn och vinsch samt täckta uppläggningsskjul för vinterförvaringen av våra båtar. Skjulen började byggas på 50-talet då en framsynt generation klubbaktiva beslöt att uppföra permanenta, garageliknande skjul, där båtarna kan förvaras under tak över vintern, utan det gytter av brädlappar, rörstumpar och presenningar som annars är höstupptagningarnas gissel. Båtägarna backar helt enkelt in sina båtar (nåja, nästan, i varje fall) i sina garage och så är vintertäckningen klar. På senare år har både tak och gavlar försetts med plåtklädsel.

Slipvagnen för sjösättning och upptagning var från början av traditionell rälsbunden typ men måste, efter det att skjulen byggts ersättas med flexiblare redskap. Den nuvarande vagnen är av egen konstruktion, har massiva gummidäck (det blir färre punkteringar så), hydrauliskt lyftbord, självjusterade stöttor och är styrbar på både främre och bakre hjulparet. På varvsområdet finns också en raststuga (den första byggnad som uppfördes på området), ett vinterbonat toalettrum och en miljöstation för omhändertagande av miljöfarligt avfall.