Miljöstationen

Miljöstationen ska alltid användas för alla typer av miljöfarligt avfall, även flytande sådant som lösningsmedel, penseltvätt och liknande. Den bygger på principen att alla sorterar respektive sak i de mycket väl uppmärkta behållarna. En tydlig skyltning gör att det inte är någon tvekan om i vilket kärl aktuellt avfall ska placeras/hällas.

Miljöstationen hanterar för närvarande:

  • Spillolja / bränslerester
  • Oljefilter
  • Glykolrester
  • Lösningsmedel / penseltvätt
  • Polyester / epoxirester
  • Penslar / målarburkar / färgrester
    Helt torra penslar och färgrester kan slängas i sopcontainern.

miljöstation

Inget miljöfarligt avfall får under några som helst omständigheter slås i avloppet i toalettrummet!

Endast icke miljöfarligt, torrt avfall – grovsopor -(ej hushållssopor) får kastas i sopcontainern på varvet. Hushållssopor (köksavfall) tar vi med hem, eller lämnar i sopcontainern i hamnen. Hushållsavfallet får aldrig lämnas kvar på varvet, eftersom det kan locka till sig råttor.