Hamnen

Hamnen härstammar (liksom klubben själv, kan man säga) från en brygga som fanns på ungefär samma plats i mitten av 1920-talet. Än i dag diskuteras för övrigt i klubben om det inte är så att Kristinebergs Båtklubb har sin hamn i Fredhäll, för var gränsen mellan de två stadsdelarna på Kungsholmen går har aldrig någon lyckats fastställa ordentligt.

Utbyggnaden av Tranebergsbron ledde till omfattande förändringar och hamnen hade sedan i stort sett samma utseende från 1935 till 1999. Sedan byggdes Tranebergsbron om, och vår hamn fik då ett nytt och ganska förändrat utseende.

Hamnen består av en fast träbrygga med bojplatser och några bomplatser, samt sex flytpontoner med bomplatser. Totalt finns det plats för drygt 80-talet båtar vid bryggorna. På det inhägnade hamnområdet finns klubbhus med toalett, samt vaktstuga. Färskvatten, el och belysning finns utdraget på bryggorna.