FAQ

Vanligt förekommande frågor (FAQ)

 • Hur lång kötid är det?
  • Många hör av sig till oss för att fråga exakt hur lång kötiden är. Tyvärr kan vi inte svara på det. Vi har ett visst antal båtplatser, och när någon säger upp sin plats erbjuder vi dem längst fram i kön möjlighet att få den platsen. Lämnar någon som har en stor båtplats klubben, så finns en stor båtplats ledig och lämnar någon som har en liten båtplats klubben, så blir en liten båtplats ledigt. Generellt kan man säga att det brukar gå snabbare att få en båtplats för en liten båt – men helt säkra är vi inte. För de som fick båtplats 2017 varierade kötiden mellan 1 och 4 år.
  • KöplatsmedlemskapAtt stå i kön till en båtplats kostar 300kr per år. Sätt in pengar på BankGiro: 5501-2975 efter att du fyllt i ansökningsformuläret på föregående sida.
 • Får båten förvaras på trailer i skjulen?
  • Nej. För maximera utrymmena i skjulen samt ha en enhetlig hantering av upptagningar och sjösättningar tillåts det  inte att ha båten på trailer.
 • Finns det möjlighet att sjösätta på ramp?
  • Nej. Rampen som finns på varvet är anpassad för slipen. Bredden på hjulskårorna är bredare än normalt och en normal båtvagn passar inte i rampen se även ovan.
 • Finns det förråd för förbrukningsmaterial på klubben?
  • Var och en håller med sitt eget material
 • Kan man parkera vid hamnen?
  • Det finns en plan ca 100 meter från hamnen som har fungerat som parkeringsplats, men ställ bilen endast kortare stunder där då det har hänt att bilar har fått parkeringsböter (vid längre parkering). Bilar har även blivit vandaliserade där. Det rekommenderas att ställa bilen på gatorna i Kristineberg eller Fredhäll. Det är förbjudet att parkera framför grinden till hamnen (för i och urlastning) går det bra).
 • Hur får jag varvsplats?
  • Varvsplats tilldelas när du får ett båtplatsavtal. Det finns ingen möjlighet att endast få en varvsplats och ingen hamnplats. Om styrelsen har fått information om att en medlem inte ska utnyttja sin varvs- eller hamnplats kan styrelsen hyra ut platsen temporärt, som exempelvis ett sommarplatsavtal.
 • Hur många fendrar ska båten ha?
  • Minst 2 på varje sida som är dimensionerade för båten och de ska hänga på båten så att de skyddar maximalt
 • Vilken kväll ska jag gå nattvakt?
  • Medlemmar kan välja sin egna nattvakt. Listor delas ut på vårmötet där det finns mäjlighet att välja ledigt datum. Listorna ligger sedan i vaktstugan i hamnen. Det går inte att ändra sin nattvakt utan att få godkänt från hamnkapten, däremot är det möjligt att byta kväll med annan medlem men meddela gärna hamnkaptenen oavsett.
 • Hur höga ska bockarna vara?
  • Innan första upptagning för en ny medlem ska bockarna inspekteras av varvschefen. Han har rätten att neka bockar om skicket inte anses uppfylla gällande säkerhetsbestämmelser för klubben. Klubben rekommenderar medlemmar att skaffa Press & Son bockar (www.pressoson.se) då dessa bockar är överlägset smidigast att hantera.
 • Hur går en upptagning till?
  • Nya medlemmar bör närvara vid en upptagning för att se hur det går till innan egna båten tas upp för första gången. Mer information om och hur en upptagning går till med bilder finns på hemsidan (www.kbk.a.se)
 • Vad går medlemsavgiften till?
  • När din medlemsavgift är betald har du tillgång till KBK’s faciliteter som exempel klubbholmen och  hamnen. På båda dessa ställen finns det fina grillplatser och umgängesytor.Klubbens festkommitté anordnar fester ett par gånger per år vilka du som medlem är varmt välkommen på. Både färdigställandet och det löpande underhållet av dessa platser kostar pengar och dessa medel tas från de medel som kommer in genom medlemsavgifter.
   Som medlem är du varmt välkommen på klubbmöten och du har rösträtt på årsmötet, utnyttja det!
 • Varför får jag inte svar omedelbart från styrelsemedlemmar via mail?
  • Styrelsemedlemmarna sköter sina uppgifter ideelt på sin fritid och då de flesta har arbeten kan det ibland ta tid innan styrelsemedlemmen hinner eller kan läsa sina mail angående KBK. Styrelsen strävar alltid efter att svara på mail så fort som möjligt men det kan ibland tyvärr uppstå situationer där det tar tid innan mail kan besvaras snabbt.
 • Varför är det viktigt att betala faktuorna i tid?
  • Klubben är en icke vinstdrivande organisation. Då KBK får in fakturor som ska betalas är det viktigt att pengar kommit in från medlemmarna. Kassören har nog med uppgifter att sköta än att driva in pengar från medlemmarna. Om fakturorna ej betalas i tid är det ett skäl till uteslutning från klubben.
 • Varför är det viktigt att uppdatera medlemsregistret?
  • Alla kontakuppgifter som finns i registret används till kontakt med medlemmarna. Om uppgifterna där inte stämmer finns det risk att medlemmen inte får information i tid (eller kanske inte får den alls) och det kan vara allt från kallelser  till om båten har haft inbrott och då behöver klubben korrekta kontakuppgifter.
 • Är jag skyldig att göra medlemsarbete om jag bara har sommarplatsavtal?
  • Ja det gäller alla medlemmar
 • Vilken storlek på tampar ska man ha på förtöjningarna i hamnen?
  • Rådgör med hamnkapten innan inköp
 • Hur tung båt får jag ha?
  • Det är framförallt vår slipvagn som begränsar hur tunga båtar som vi tillåter på varvet, vi kan endast hantera båtar med en vikt under 2.5 ton. Tänk då på att det är vikt inklusive bensin, vatten, batterier osv.
 • Jag har en segelbåt / motorseglare, kan jag bli medlem?
  • KBK är en motorbåtsklubb och båtens utrustning (slipvagn etc.) är anpassad för motorbåtar. Klubben har inte utrustning att hantera segelbåtar.