FAQ

Vanligt förekommande frågor (FAQ)

 • Hur lång kötid är det?
  • Många hör av sig till oss för att fråga exakt hur lång kötiden är. Tyvärr kan vi inte svara på det. Vi har ett visst antal båtplatser, och när någon säger upp sin plats erbjuder vi dem längst fram i kön möjlighet att få den platsen. Lämnar någon som har en stor båtplats klubben, så finns en stor båtplats ledig och lämnar någon som har en liten båtplats klubben, så blir en liten båtplats ledigt. Generellt kan man säga att det brukar gå snabbare att få en båtplats för en liten båt – men helt säkra är vi inte. För de som fick båtplats 2017 varierade kötiden mellan 1 och 4 år.
  • Köplatsmedlemskap Att stå i kön till en båtplats kostar 300kr per år. Sätt in pengar på BankGiro: 5501-2975 efter att du fyllt i ansökningsformuläret på föregående sida.
 • Hur får jag varvsplats?
  • I båtplats-avtalet ingår det både hamn- och varvsplats. Om styrelsen har fått information om att en medlem inte ska utnyttja sin varvs- eller hamnplats kan styrelsen hyra ut platsen temporärt.
 • Får båten förvaras på trailer i skjulen?
  • Nej. För maximera utrymmena i skjulen samt ha en enhetlig hantering av upptagningar och sjösättningar tillåts det  inte att ha båten på trailer.
 • Finns det möjlighet att sjösätta på ramp?
  • Nej. Rampen som finns på varvet är anpassad för slipen. Bredden på hjulskårorna är bredare än normalt och en normal båtvagn passar inte i rampen se även ovan. Det finns däremot en kommunal ramp i Äppelviken.
 • Finns det förråd för förbrukningsmaterial på klubben?
  • Var och en håller med sitt eget material.
 • Kan man parkera vid hamnen?
  • Det finns en plan ca 100 meter från hamnen som har fungerat som parkeringsplats, men ställ bilen endast kortare stunder där då det har hänt att bilar har fått parkeringsböter (vid längre parkering). Det är förbjudet att parkera framför grinden till hamnen, men det är helt ok med kortare i och urlastning.
 • Hur många fendrar ska båten ha?
  • Minst 2 på varje sida som är dimensionerade för båten och de ska hänga på båten så att de skyddar maximalt
 • Vilken kväll ska jag gå nattvakt?
  • Medlemmar kan välja sin egna nattvakt. Listor delas ut på vårmötet där det finns möjlighet att välja ledigt datum. Listorna ligger sedan i vaktstugan i hamnen. Det går inte att ändra sin nattvakt utan att få godkänt från hamnkapten, däremot är det möjligt att byta kväll med annan medlem men meddela då hamnkaptenen oavsett.
 • Hur höga ska bockarna vara?
  • Klubben har ett krav på Press & Son bockar (www.pressoson.se).
 • Vad går medlemsavgiften till?
  • När din medlemsavgift är betald har du tillgång till KBK’s faciliteter som exempel klubbholmen och  hamnen. På båda dessa ställen finns det fina grillplatser och umgängesytor.Klubbens festkommitté anordnar fester ett par gånger per år vilka du som medlem är varmt välkommen på. Både färdigställandet och det löpande underhållet av dessa platser kostar pengar och dessa medel tas från de medel som kommer in genom medlemsavgifter.
   Som medlem är du varmt välkommen på klubbmöten och du har rösträtt på årsmötet, utnyttja det!
 • Varför får jag inte svar omedelbart från styrelsemedlemmar via mail?
  • Styrelsemedlemmarna sköter sina uppgifter ideelt på sin fritid och då de flesta har arbeten kan det ibland ta tid innan styrelsemedlemmen hinner eller kan läsa sina mail angående KBK. Styrelsen strävar alltid efter att svara på mail så fort som möjligt men det kan ibland tyvärr uppstå situationer där det tar tid innan mail kan besvaras snabbt.
 • Varför är det viktigt att uppdatera medlemsregistret?
  • Alla kontaktuppgifter som finns i registret används till kontakt med medlemmarna. Om uppgifterna där inte stämmer finns det risk att medlemmen inte får information. Det kan vara allt från kallelser till om båten har haft inbrott och då behöver klubben korrekta kontaktuppgifter. Varje medlem ansvarar själv för att vara uppdaterad med aktuella adresser och se till att inget har fastnat i skräppostfilter m.m.
 • Är jag skyldig att göra medlemsarbete?
  • Ja, det gäller alla medlemmar med båtplats-avtal.
 • Vilken storlek på tampar ska man ha på förtöjningarna i hamnen?
  • De skall vara väld dimensionerade då brottgränsen sjunker med åldern. Rådgör med hamnkapten innan inköp.
 • Hur tung båt får jag ha?
  • Det är framförallt vår slipvagn som begränsar hur tunga båtar som vi tillåter på varvet, vi kan endast hantera båtar med en vikt under 2 ton. Tänk då på att det är vikt inklusive bensin, vatten, batterier osv.
 • Jag har en segelbåt / motorseglare, kan jag bli medlem?
  • KBK är en motorbåtsklubb och båtens utrustning (slipvagn etc.) är anpassad för motorbåtar. Klubben har inte utrustning att hantera segelbåtar/kölbåtar.