KRISTINEBERGS
BÅTKLUBB - KBK

  • Startsida

Kristinebergs Båtklubbs FAQ

Hur lång kötid är det?

 - Det går inte att svar på. Vi har ett 80-tal båtplatser och då någon säger upp en plats erbjuder vi den till sökande med längst kötid och rätt mått på båt. Generellt går snabbare att få en båtplats för en liten båt.

Hur får jag varvsplats?

 - I medlemskap med båtplatsavtal ingår både hamn- och varvsplats.

Får båten förvaras på trailer i skjulen?

 - Nej. För en enhetlig hantering av upptagningar och sjösättningar tillåts det inte av nya medlemmar att båten står på trailer. Klubben har ett krav på båtbockar från Press & Son.

Vad gäller för medlemsarbete och nattvakt?

 - Samtliga medlemmar med båtplatsavtal skall genomföra medlemsarbete och nattvakt. Det är medlemmarnas engagemang som är basen för KBK.

Hur tung båt får jag ha?

 - Båtar över 2 ton kräver speciellt godkännande från styrelsen.

Har ni några övriga krav på era medlemmar?

 - Senast ett år efter båtplats tilldelats skall godkänt Förarintyg eller högre utbildning uppvisas från Nämnden för båtlivsutbildning (NFB).

Kontakta oss

Medlemssidor

Vad kostar det med båtplats i Stockholm?

© 1924 Kristinebergs Båtklubb - KBK