top of page

KRISTINEBERGS
BÅTKLUBB - KBK

  • Instagram
  • Startsida

Kristinebergs Båtklubbs FAQ

Hur lång kötid är det?

 - Det går inte att svar på. Vi har ett 80-tal båtplatser och då någon säger upp en plats erbjuder vi den till sökande med längst kötid samt rätt mått på den båt man uppgett i ansökan. Generellt går det snabbare att få en båtplats för en liten båt.

Hur får jag varvsplats?

 - I medlemskap med båtplatsavtal ingår både hamn- och varvsplats.

Får båten förvaras på trailer i skjulen?

 - Nej. För en enhetlig hantering av upptagningar och sjösättningar tillåts det inte av nya medlemmar att båten står på trailer. Klubben har även ett krav på båtbockar från Press & Son.

Vad gäller för medlemsarbete och nattvakt?

 - Samtliga medlemmar med båtplatsavtal skall genomföra både medlemsarbete och nattvakt. Det är medlemmarnas engagemang som är basen för KBK.

Hur tung båt får jag ha?

 - Båtar över 2 ton kräver speciellt godkännande från styrelsen.

Har ni några övriga krav på era medlemmar?

 - Senast ett år efter att båtplats tilldelats skall godkänt Förarintyg eller högre utbildning uppvisas från Nämnden för båtlivsutbildning (NFB).

bottom of page